CDC Spent

CDC Spent

Dagslända - med kropp av färgad påfågelquill - thorax av super-fine dubbing och vinge av cdc. Hamnar fint i vattnet och flyter bra - ett måste i dagsländesvärmningar.